Dominika Rojek-Bąk

Psycholog, psychoterapeuta.

Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty ECP (European Certificate of Psychotherapy) wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).

FOTO MELCERAbsolwentka Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – Ośrodek szkolący, rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Odbyła staże kliniczne m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, Oddziale Dziennym „Vera-Med” w Katowicach oraz Klinicznym Oddziale Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Tarnowskich Górach.

Pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu, Poradni Zdrowia Psychicznego „Partner” w Gliwicach oraz Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu.

Jest członkiem Sekcji Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

W 2023r. Minister Zdrowia uznał Pani Dominice Rojek-Bąk, na podstawie opinii ekspertów, dorobek naukowy i zawodowy za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży.

W Centrum RELACJA prowadzi konsultacje, psychoterapię długo i krótkoterminową, a także okołoporodową. Udziela również porad psychologicznych.

Mężatka, ma troje dzieci.