Bożena Maciek-Haściło

fb Bożena2Superwizor psychoterapii uzależnienia, certyfikowany psychoterapeuta, psycholog.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkoliła się w różnych podejściach teoretycznych. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową zorientowaną psychodynamicznie w wymiarze krótko- i długoterminowym. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami które doświadczyły skutków alkoholizmu w rodzinie.

Jest superwizorem psychoterapii uzależnienia, wykładowcą w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji – szkoła Terapeutów Uzależnień „Brok”.

Kieruje Poradnią i Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Śremie. Przyjmuje osoby poszukujące pomocy psychologicznej również w Poznaniu.

 

Współpracuje z Centrum Psychoterapii i Rozwoju RELACJA. Kontakt telefoniczny: 604-475-739