Jolanta Różańska

Psycholog, psychoterapeuta.

Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty ECP (European Certificate of Psychotherapy) wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – Ośrodek szkolący, rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionymi od alkoholu i narkotyków w oddziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Lublińcu. Pracowała ponadto w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic NZOZ Feniks w Katowicach, gdzie zajmowała się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych.

Jest członkiem Sekcji Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

W Centrum RELACJA prowadzi psychoterapię indywidualną zorientowaną psychodynamicznie w wymiarze krótko- i długoterminowym. Zajmuje się także diagnozą psychologiczną i psychoedukacją oraz terapią okołoporodową.