Dominika Rojek-Bąk

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży.

Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty ECP (European Certificate of Psychotherapy) wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – Ośrodek szkolący, rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Odbyła staże kliniczne m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, Oddziale Dziennym „Vera-Med” w Katowicach oraz Klinicznym Oddziale Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Tarnowskich Górach. Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego „Partner” w Gliwicach oraz Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu.

Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Tarnowskich Górach oraz pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

Jest członkiem Sekcji Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

W dniu 14.12.2023 roku, po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie: psychoterapii dzieci i młodzieży.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży.

Ukończyła szkolenie „Psychoterapia oparta na mentalizacji” (MBT – Mentalization Based Treatment) stopień zaawansowany organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Pracownię Psychoterapii HUMANI w Poznaniu we współpracy z Anna Freud National Centre for Children and Families.

W Centrum RELACJA prowadzi konsultacje, psychoterapię długo i krótkoterminową, a także okołoporodową. Udziela również porad psychologicznych.

Mężatka, ma troje dzieci.