Konsultacja

Osoby doświadczające w swoim życiu trudności, rozważające podjęcie psychoterapii zachęcamy do spotkania się ze specjalistą, umówienia się na konsultację.

Zwykle konsultacja obejmuje od jednego do trzech spotkań, na ogół trwających 50 minut. Terapeuta omawia zgłaszany przez pacjenta problem, zbiera wywiad, by zaproponować najskuteczniejszą formę pomocy. Propozycja dalszej pracy omawiana jest wspólnie z pacjentem.

Konsultacja nie zobowiązuje do podjęcia terapii.

W czasie konsultacji można poznać terapeutę oraz sposób w jaki pracuje. Pozwala to pacjentowi ocenić swoją gotowość do spotkań z wybranym psychoterapeutą.

 

dsc03742_2