Porada psychologiczna

Porada psychologiczna zwykle składa się z jednego do trzech 50 minutowych spotkań z psychologiem. Podczas spotkań specjalista poznaje zgłaszany problem, poszukuje rozwiązań i omawia je z pacjentem. Planując dalsze postępowanie, często konkretne działania.

Ta forma pomocy skierowana jest do osób, którym zależy na poznaniu opinii specjalisty dotyczącej konkretnych problemów życiowych. Między innymi: problemów rodzinnych, trudności wychowawczych, edukacyjnych, śmierci lub próby samobójczej kogoś bliskiego, problemów zdrowotnych, kryzysów związanych z nowym etapem życia itp.

 

dsc06664_2