Terapia długoterminowa

Terapia długoterminowa nie ma określonego terminu zakończenia. Składa się z 50 minutowych spotkań, zwykle raz w tygodniu.

Ta forma pomocy jest proponowana osobom, które chcą poznać swoje uczucia, myśli oraz emocje, a także tym, którym zależy na lepszym zrozumieniu swoich trudności.

Przyczyny trudności często są nieświadome, a ich źródła leżą w doświadczeniach z okresu dzieciństwa. Psychoterapia długoterminowa, psychodynamiczna, dzięki wglądowi i doświadczanym w trakcie jej trwania uczuciom pozwala na trwałą zmianę charakteru oraz sposobu funkcjonowania.

 

obraz_136_2