Grupa Otwarcia

pod_rgb01

Grupa Otwarcia®  to formuła stworzona i doskonalona w Laboratorium Psychoedukacji od 1978 roku. Skorzystało z niej już kilka tysięcy osób.

Udział w Grupie Otwarcia® to intensywne emocjonalnie i poznawczo doświadczenie kontaktu: ze sobą, z ludźmi i z grupą, które daje możliwość:
 
  • uzyskania informacji zwrotnych na temat naszych zachowań (np. co i jak robimy, do czego dążymy, a czego unikamy) i tego jaki mają one wpływ na stosunek ludzi do nas;
  • uświadomienia sobie w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania jak reakcje innych ludzi wpływają na nasze samopoczucie i poczucie tożsamości.
  • rozpoznania własnego stylu wchodzenia w relacje z innymi, i z całą grupą a także motywacji swoich zachowań. Pozwala zrozumieć je i brać za nie odpowiedzialność.

Co więcej, udział w Grupie Otwarcia® daje nadzieję, poczucie odpowiedzialności i woli. Sprzyja refleksji. Może stanowić początek pożądanej zmiany. Może być jednorazowym zamkniętym doświadczeniem pracy nad sobą i swoim rozwojem lub inspirować do kontynuowania tej pracy w innych formach, na przykład psychoterapii.

Więcej informacji na stronie Laboratorium Psychoedukacji.