Grupa Otwarcia® – Laboratorium Psychoedukacji

Gorąco polecamy udział udział w Grupie Otwarcia® organizowanej przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Udział w Grupie Otwarcia®:

  • to intensywne doświadczenie grupowe o charakterze interpersonalnym, okazja do nawiązania kontaktu ze sobą, z innymi ludźmi i z grupą;
  • to szansa, by w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania uświadomić sobie, jak reakcje innych ludzi wpływają na nasze samopoczucie oraz jak postrzegamy siebie;
  • daje możliwość uzyskania informacji zwrotnych na temat naszych zachowań (co i jak robimy, do czego dążymy, a czego unikamy) i tego, jaki mają one wpływ na stosunek ludzi do nas;
  • to szansa, by rozpoznać i zrozumieć własny styl nawiązywania kontaktu i tworzenia relacji z innymi ludźmi i z grupą;
  • przywraca nadzieję, poczucie odpowiedzialności i woli. Sprzyja refleksji. Zdarza się, że jest początkiem pożądanej zmiany. Może być jednorazowym doświadczeniem lub wstępem do pracy nad sobą.

Terminy Grup Otwarcia® w roku 2020:

  • w rejonie Warszawy: 3-8.04 (Kuklówka), 30.04-5.05 (Kuklówka), 10-15.06 (Kuklówka), 10-15.07 (Kuklówka), 24-29.07 (Kuklówka), 7-12.08 (Kuklówka), 21-26.08 (Kuklówka), 11-16.09 (Kuklówka), 10-15.11 (Dłużew), 11-16.12. (Dłużew)
  • w rejonie Wrocławia: 3-8.04, 24-29.04, 10-15.07, 9-14.10.
  • w rejonie Krakowa: 29.05-3.06
  • w Rzucewie w rejonie Trójmiasta: 21-26.06, 9-14.10

Szczegółowe informacje na stronie: www.lps.pl