Intensywne grupowe doświadczenie psychoterapeutyczno-rozwojowe dla psychoterapeutów

Serdecznie polecamy Intensywne grupowe doświadczenie psychoterapeutyczno-rozwojowe dla psychoterapeutów organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Grupa przeznaczona jest dla profesjonalistów, którzy ze względów osobistych lub zawodowych chcieliby skorzystać z uzupełniającej ich doświadczenie intensywnej psychoterapii w formule grupy wyjazdowej.

Zajęcia będą prowadzone w wypracowanym w Laboratorium Psychoedukacji zintegrowanym podejściu egzystencjalnym i psychodynamicznym, łączącym perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Prowadzić je będzie Jerzy Dmuchowski z osobą współprowadzącą.

Szczegółowe informacje na stronie: www.lps.pl