Michał Adamski

Psychoterapeuta

Ukończył całościowe szkolenia z psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie uzyskując dyplomy w zakresie psychoterapii indywidualnej, a także psychoterapii grupowej.

Absolwent teologii i filozofii (UJPII), a także Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich (UW).

Doświadczenie terapeutyczne zdobywał w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych oraz na Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

Pracuje w nurcie terapii psychodynamicznej, którą poddaje regularnej superwizji u doświadczonych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym tych towarzystw.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dorosłych i młodzieży.